Bắt đầu
Hàng Bình Dân GROUP
Địa chỉ: Phòng 102 nhà D10 đường Nguyên Hồng tập thể Thành Công Bắc - Ba Đình - Hà Nội. Điện thoại: 04 62 732 782 - Mobi: 0122 2288 442
Giờ làm việc: từ 9h tới 18h hàng ngày - Thứ Hai tới Thứ Bẩy - Email: kinhdoanh@hangbinhdan.com - hangbinhdan@gmail.com
Yahoo: hangbinhdan; Sky: hangbinhdan; Facebook: Hàng Bình Dân; Twitter: Hàng Bình Dân;
Bản đồ tại Maps.google.com - gõ tìm kiếm: "Nhà D10, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam"