Má phanh đĩa loại thông thường

Email
chỉ còn má tròn thứ 3. Giá bán cho một cặp. Trên hình là 3 loại má phanh khác nhau.
Price:
Sales price without tax: 50000 ₫