Lốp 26x2.1 Maxxis Ignitor_FR_MTB_Tyres

Email
Đơn giá 1 cái. Gai to phòng tránh đinh rất tốt.
Lốp 26x2.1 Maxxis Ignitor_FR_MTB_Tyres. Giá bán 1 đôi là 360k
Price:
Sales price without tax: 200000 ₫
Description

Lốp 26x2.1 Maxxis Ignitor_FR_MTB_Tyres

Kích thước sản phẩm: Cỡ lốp vành 26 * 2.1

250-450 kPa (2.5-4.5 BAR / 35-65 PSI)

Giá bán 1 đôi là 360k