Khóa chốt mắt xích cho xích 8/9 hiệu KMC

Email
Hàng có sẵn cho loại xích 8 hoặc xích 9
Price:
Sales price without tax: 15000 ₫