Cuốn lót khung chống xích đập

Email
Hàng như trên hình, có các chữ SHIMANO, GIANT, MERIDA, vải mầu đen dùng kiểu dán dính.
Price:
Sales price without tax: 5000 ₫