Má phanh đĩa Avid BB7 và loại tương tự

Email
Sử dụng chất liệu tổng hợp, tương thích với các model phanh sau:

Shimano M416/M515/525/M445/M446 , Shimano M375 M415 M416, WinZip
Price:
Sales price without tax: 50000 ₫
Description

Sử dụng chất liệu tổng hợp, tương thích với các model phanh sau: 

Shimano M416/M515/525/M445/M446 ,  Shimano M375 M415 M416, WinZip