Gá bơm liền, gắn khung xe đạp

Email
Chất liệu nhựa mầu đen. Tiêu chuẩn gắn khung xe đạp để giữ bơm. Sản phẩm như trên hình ảnh.
Giá bán 1 cái
Price:
Sales price without tax: 10000 ₫