Gá giữ ống trên xe đạp(bơm, đèn ...)

Email
Giá bán cho 1 đôi. Chất liệu nhựa. Dùng gài vào khung xe để gắn bơm, đèn, ống nhựa ... cho nhiều mục đích khác nhau.
Price:
Sales price without tax: 5000 ₫