Pin sạc 18650 3v7(4v2)

Email
Sản phẩm đúng trên hình ảnh. pin 18650=30k; pin 14500=25k
1457056701956_49
1457056543605_48
Price:
Sales price without tax: 30000 ₫