Còi báo động cho xe khi bị rung lắc ABC

Email
Hàng sử dụng Pin 9v gắn vào cọc yên. Dùng mã sỗ ABC để cài đặt, kích hoạt báo động và mở mã bật tắt báo động.
Price:
Sales price without tax: 60000 ₫
Description

Hàng hiện có vỏ mầu đen.

Lắp được cho cọc yên 31,8mm

Sử dụng pin 9V

Dòng điện hoạt động nhỏ hơn 100mA

Độ lớn âm thanh khoảng 105dB

Nhiệt độ làm việc ừ -15oC tới 75oC

Nhiệt độ lưu kho: -40oC tới 85oC

Độ ẩm chịu đựng 5% tới 98%

Không chịu đựng việc ngâm nước, Khả năng chịu mưa tốt

*******************************************************

 

Cách dùng:

1. Mã mặc định để tắt còi: ABCA

2. Thay đổi mã - khi máy không hoạt động:

- Giữ phím A trong 3 giây, sẽ có 1 tiếng "Di" ngắn phát ra.

- Nhập mã số cũ của máy vào. Bạn sẽ nghe 3 tiếng "DiDiDi" nếu mã bạn nhập đúng và được chấp nhận.

- Trong 5 giây tiếp theo, bạn nhập mã số mà bạn muốn sử dụng, bạn sẽ nghe 3 tiếng "DiDiDi" nếu mã mới nhập thành công.

- Nếu quá trình này lỗi khi bạn nhập sai mã số cũ hoặc lỗi khi bạn thay đổi mã mới, bạn sẽ nghe 1 tiếng "Di" dài. Khi đó bạn phải làm lại quá trình từ đầu.

3. Nếu tháo pin và ngừng cấp điện quá 30 giây, mã số sẽ quay trở lại mặc định như ở trên.

4. Mức độ nhạy báo động của còi mặc định: Trung bình.

5. Chỉnh mức độ nhạy - khi không hoạt động: Nhấn giữ phím C cho đến khi bạn nghe:

            Báo 1 tiếng "Di": Mức độ nhạy cao

            Báo 2 tiếng "DiDi": Mức độ nhạy trung bình

            Báo 3 tiếng "DiDiDi": Mức độ nhạy yếu.

6. Bật còi: Nhấn giữ phím B trong 3 giây, bạn sẽ nghe 1 tiếng "Di" và còi sẽ hoạt động sau 5 giây.

7. Tắt báo động của còi: Nhập mật mã gồm 4 ký tự của bạn và bạn sẽ nghe tiếng "DiDiDi" nếu đúng mật mã. Nếu sai, bạn sẽ nghe 1 âm dài tiếng "Di".

8. Bàn phím sẽ tự động khoá trong vòng 3 phút sau khi bạn nhập 4 lần mật mã không thành công. Chỉ có thể sử dụng lại bàn phím sau 3 phút.

9. Khi báo động, còi sẽ kêu 5 lần và nếu còi bị kích hoạt lần nữa trong vòng 5 giây, còi sẽ kêu 15 giây liên tục.