Cọc yên liền bơm có vòi cho van cối

Email
Hàng hiện có đúng như trên hình ảnh. Hiện chỉ có mầu đen, chiều dài 30cm, cỡ ống 27 - 30 -31 (cụ thể xin liên hệ)
1095642082_416992356
1095642087_416992356
1095642092_416992356
1095642097_416992356
1095642104_416992356
1095642108_416992356
Price:
Sales price without tax: 150000 ₫