Săm Kenda đen cỡ 29x 1.9/2.3 FV (van gạo )

Email
Hàng hiện có đúng như trên hình ảnh. Cỡ 29*1.9-2.3 FV hộp đỏ van gạo kiểu PHáp
Price:
Sales price without tax: 80000 ₫