Dàn đầu FSA carbon (ghi đông, pô tăng, cọc yên )

Email
Hàng hiện có mầu như trên hình, tay ghi đông (bar) cong cỡ 31, cọc yên cỡ 31, pô tăng cỡ 28.6 dành cho tay bar đi kèm. Trọng lượng cả bộ khoảng 5,2 lạng (525gr)
xiet-con-xe-dap4
coc-yen-fsa-2-chot7
fsa-potang-90mm-4-vit-ngang-2
fsa-ghi-dong-cong-31.86
fsa-coc-yen-2-vit-2-ben
Price:
Sales price without tax: 1100000 ₫