Pin sạc loại tốt kiểu 18650 3v7

Email
Hàng có đúng như trên hình ảnh.
Price:
Sales price without tax: 50000 ₫