Găng tay có phản quang, hở ngón, không cỡ

Email
Hàng như trên hình, có phản quang ở ngón. Thoáng, êm tay; Giá 30k/đôi cho số lượng 10 đôi mỗi lần trở lên.
Price:
Sales price without tax: 40000 ₫