Má phanh AVID Ex

Email
Dùng cho loại phanh avid E1-3-5-7-9. Vui lòng kiểm tra kỹ kích thước với má phanh cũ đang gắn xe cho phù hợp.
Price:
Sales price without tax: 50000 ₫